Utdelade medel 2018

Anslag från stiftelsen tilldelades 2018 följande forskare vid Karolinska Institutet; Annika Eklundh, Tim Baker, Anna-Karin Danielsson, Cecilia Karlström, Kristin Danielsson Pistis, Elin Roos, Katarina Grossman, Josephin Edwall Lövenborg, Caroline Nordenvall och Anna Ek.

EfternamnFörnamnProjektInst/klinikBelopp
EklundhAnnikaImproved Diagnostics of Acute Respiratory Tract Infections in ChildrenKI, Department of Public Health Sciences64 tkr
BakerTimMALAWI CRITICAL ILLNESS AND SEPSIS PREVALENCE AND OUTCOMES STUDYKI, Department of Public Health Sciences41 tkr
DanielssonAnna-KarinCannabis use: understanding pathways to other illicit drug use,KI, Institutionen för Medicin, Huddinge150 tkr
KarlströmCeciliaStudie av blodplättars funktion i patienterKI, Institutionen för Medicin, Huddinge85 tkr
Danielson PistisKristinBlodförgiftningKI, Clintec150 tkr
RoosElinLångtgående effekter av Ebola – en kohortstudie avseende hälsaKI, Institutionen för folkhälsovetenskap194 tkr
Robertsson GrossmannKatarinaOutcome after hypothermia-treated hypoxic-ischaemic encephalopathyKI, Institutet för miljömedicin (IMM)150 tkr
Edwall LöfvenborgJosefinLÄSKKONSUMTION OCH RISKEN FöR LATENT AUTOIMMUN
DIABETES HOS VUXNA (LADA) OCH TYP 2-DIABETES: MODIFIERAS SAMBANDET AV GENER?
KI, Institutionen för miljömedicin200 tkr
NordenvallCarolineHur är den kirurgiska handläggningen av patienter med ulcerös kolit i Sverige och England?KI, Inst. för Molekylärmedicin och Kirurgi125 tkr
EkAnnaResebidrag; medverka vid Obesity Week 2018KI, CLINTEC, Enheten för pediatrik16 tkr