Stiftelsens utdelningar under 1957-2017

Under de gångna 60 åren 1957-2017 har stiftelsen lämnat bidrag och stöd på sammanlagt 8,810 tkr med följande fördelning:

Belopp

Medicinsk forskning7,950 tkr
Bidragsgivande institutioner/Organisationer827 tkr
Hjälpbehövande privatpersoner33 tkr

Bidragen till medicinsk forskning har under senare år till huvudsakligen gått till forskare vid Karolinska Institutet. Anslag och bidrag delas ut efter ett ansökningsförfarande med granskning och bedömning av inkomna ansökningar.

Vissa år utgår stöd till hjälpbehövande organisationer som gör humanitärt arbete. Exempel på organisationer och institutioner vilka erhållit anslag är Frälsningsarmén, Stadsmissionen, De blindas förening, Frykcenters Vänner, Min Stora dag m.fl.