om denna hemsida

Den är skapad av mig Carl-Gustaf Elinder i december 2020 för att ge information om stiftelsen och hur & när man kan söka medel. Du kan nå mig på e-post carl-gustaf.elinder@ki.se