Styrelsen för Martin Rinds stiftelse

Ordförande

Per Westerberg, tidigare riksdagsman, minister och riksdagens talman.

Övriga ledamöter
Carl-Gustaf Elinder, Professor, överläkare
carl-gustaf.elinder@ki.se
Björn Nordenvall, Medicine doktor, Docent och direktör
bjorn.nordenvall@gmail.com

Administrativt ansvarig
Joakim Lessmar

joakim.lessmar@gmail.com

Intermar Consulting AB
Kungsgatan 79, 112 27 Stockholm