Martin Rinds familj och släktingar

Under 2017 genomfördes, med hjälp av Maynard Gerber, omfattande efterforskningar avseende Martin Rinds familj. Det framkom att många av familjen Rind överlevde andra världskriget och förföljelser av judar och familjen Schalomoff levde kvar i Sovjetunionen (senare Ryssland och Ukraina) fram till slutet av 1900-talet då de flesta valde att emigrera till Israel. Minst en av Martin Rinds barnbarn levde ännu 2018 och att det finns många av Martin Rinds släktingar, barnbarnsbarn och deras barn, som nu lever och bor i Israel. Familjen i Ukraina och Israel har under alla år betalt för Martin Rinds gravplats på Bromma kyrkogård.

Släktträd familjen Schalomoff
Martin Rind