Martin Rinds stiftelse är en ideell stiftelse och främjar en eller flera av följande ändamål: Barn och ungdomars vård, fostran och utbildning, vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta samt vetenskaplig undervisning och forskning.

Under de senare åren har stiftelsen i huvudsak verkat genom att utdela medel för miljömedicinsk, medicinsk eller epidemiologisk forskning till forskare och forskarstuderande vid universitet och högskolor, främst Karolinska institutet (KI). Vissa år utdelas till allmänt välgörande ändamål så som stadsmissionen och Rädda Barnen.

Beslut om hur stort belopp som skall utdelas fattas årligen av stiftelsens styrelse.

Stiftelsens hemsida blev omgjord i december 2020.

Stiftelsen beslöt 2021 att dela ut medel för forskning inom det medicinska området. Ansökningsperioden var den 1-30 april 2021. Den 1 juni togs beslut om att dela ut 1,783 tkr till nio olika projekt.

I juni 2022 beslöts utdela ytterligare 1,197 tkr till sju forskningsprojekt vid Karolinska institutet.

Nästa utdelning av anslag efter ansökan blir sannolikt först 2024.

Stiftelsen delar som regel inte ut bidrag till enskilda behövande.