Martin Rinds stiftelse är en ideell stiftelse och främjar en eller flera av följande ändamål: Barn och ungdomars vård, fostran och utbildning, vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta samt vetenskaplig undervisning och forskning.

Under de senare åren har stiftelsen i huvudsak verkat genom att utdela medel för miljömedicinsk, medicinsk eller epidemiologisk forskning till forskare och forskarstuderande vid universitet och högskolor, främst Karolinska institutet (KI). Vissa år utdelas till allmänt välgörande ändamål så som stadsmissionen och Rädda Barnen.

Beslut om hur stort belopp som skall utdelas fattas årligen av stiftelsens styrelse.

Stiftelsens hemsida är nyligen (december 2020) omgjord.

Stiftelsen kommer under 2021 att dela ut medel för forskning inom det medicinska området. Läs om hur man kan söka anslag/medel på denna hemsida. Ansökningsperiod är 1-30 april 2021.

Stiftelsen delar som regel inte ut bidrag till enskilda behövande.