Hem Stiftelsen Styrelsen Ansökan Utdelning
           


Beslut om utdelning av anslag från Martin Rinds stiftelse under 2018 har tagits. Ansökningar emottogs fram till 12 maj 2018. Nästa utdelning sannolikt först 2020.

Den 4 juni beslutade stiftelsens styrelse att tilldela 10 av 49 inkomna forskningsansökningar anslag om sammanlagt 1 175 000 kr. Se nedan.

Förnyad utdelning av forskningsmedel eller anslag kommer att ske våren 2020 och då, som tidigare år, efter ett ansökningsförfarande under en på denna hemsida angiven tidsperiod.

Det är ingen idé att skicka in ansökningar för anslag, bidrag eller stipendier innan eller efter meddelad ansökningsperiod. Dessa ansökningar kommer inte att behandlas.

För Martin Rinds stiftelses styrelse i april, 2019.
Carl-Gustaf Elinder
Professor vid Karolinska Institutet, Stockholm


Anslag har 2018 besluts gå till följande forskare vid Karolinska Institutet; Annika Eklundh, Tim Baker, Anna-Karin Danielsson, Cecilia Karlström, Kristin Danielsson Pistis, Elin Roos, Katarina Grossman, Josephin Edwall Lövenborg, Caroline Nordenvall och Anna Ek.Utdelade medel 2018

Efternamn Förnamn Projekt Inst/klinik Belopp
Eklundh Annika Improved Diagnostics of Acute Respiratory Tract Infections in Children KI, Department of Public Health Sciences 64 000 kr
Baker Tim MALAWI CRITICAL ILLNESS AND SEPSIS PREVALENCE AND OUTCOMES STUDY KI, Department of Public Health Sciences 41 000 kr
Danielsson Anna-Karin Cannabis use: understanding pathways to other illicit drug use, KI, Institutionen för Medicin, Huddinge 150 000 kr
Karlström Cecilia Studie av blodplättars funktion i patienter KI, Institutionen för Medicin, Huddinge 85 000 kr
Danielson Pistis Kristin Blodförgiftning KI, Clintec 150 000 kr
Roos Elin Långtgående effekter av Ebola - en kohortstudie avseende hälsa KI, Institutionen för folkhälsovetenskap 194 000 kr
Robertsson Grossmann Katarina Outcome after hypothermia-treated hypoxic-ischaemic encephalopathy KI, Institutet för miljömedicin (IMM) 150 000 kr
Edwall Löfvenborg Josefin LÄSKKONSUMTION OCH RISKEN FöR LATENT AUTOIMMUN DIABETES HOS VUXNA (LADA) OCH TYP 2-DIABETES: MODIFIERAS SAMBANDET AV GENER? KI, Institutionen för miljömedicin 200 000 kr
Nordenvall Caroline Hur är den kirurgiska handläggningen av patienter med ulcerös kolit i Sverige och England? KI, Inst. för Molekylärmedicin och Kirurgi 125 000 kr
Ek Anna Resebidrag; medverka vid Obesity Week 2018 KI, CLINTEC, Enheten för pediatrik 16 000 kr

Utdelade medel 2016

Efternamn Förnamn Projekt Inst/klinik Belopp
Hedenskog Mona Karolinska Stem Cell Bank - En cellbank för regnerativ stamcellsterapi KI, Clintec 27 000 kr
Wilson Emilija Stopp, jag vill inte bli kall! En studie om hypotermiprevention efter mycket för tidig födelse KI, Clintec 115 000 kr
Wijkström Julia Mesoamerikansk nefropati i Centralamerika och kronisk njursvikt av oklar orsak på Sri Lanka - är det samma sjukdom? KI, Clintec 190 000 kr
Farm Maria Åldersberoende beslutsgränser för D-dimer vid venös trombos KI, ST-läkare Klinisk Kemi Karolinska 150 000 kr
Antonsson Liselotte Karolinska Stem Cell Bank - En cellbank för regnerativ stamcellsterapi KI, Clintec 27 000 kr
Norman Åsa Långtidseffekter av en hälsofrämjande intervention för att förebygga övervikt och fetma hos barn i resurssvaga områden - fyraårsuppföljning av En frisk skolstart KI, Institutionen för folkhälsovetenskap 212 000 kr
Carrero Juan-Jesus Burden, risk factors and consequences of chronic kidney disease in Sweden; the SCREAM project KI, Clintec 200 000 kr
Åkesson Agneta Persistent perfluorinated, metabolic and cardiovascular risk factors, and diabetes KI, Institutionen för miljömedicin 150 000 kr
          


         
  Martin Rinds Stiftelse