Hem Stiftelsen Styrelsen Ansökan Utdelning
           


Utdelning av anslag från Martin Rinds stiftelse under 2018, ansökningar emottas fram till 12 maj 2018. Nästa utdelning sannolikt först 2020.

Den 30 maj 2016 beslutade stiftelsens styrelse att tilldela 8 st inkomna forskningsansökningar anslag om sammanlagt 1 071 000 kr. Se nedan.

Förnyad utdelning av forskningsmedel eller anslag sker våren 2018 och då, som tidigare år, efter ett ansökningsförfarande under en på denna hemsida angiven tidsperiod. Ansökningsperioden är 9 april till 12 maj 2018.

Det är ingen idé att skicka in ansökningar för anslag, bidrag eller stipendier innan eller efter meddelad ansökningsperiod. Dessa ansökningar kommer inte att behandlas.

För Martin Rinds stiftelses styrelse i mars, 2018.
Carl-Gustaf Elinder
Professor vid Karolinska Institutet, Stockholm

 

Utdelade medel 2016

Efternamn Förnamn Projekt Inst/klinik Belopp
Hedenskog Mona Karolinska Stem Cell Bank - En cellbank för regnerativ stamcellsterapi KI, Clintec 27 000 kr
Wilson Emilija Stopp, jag vill inte bli kall! En studie om hypotermiprevention efter mycket för tidig födelse KI, Clintec 115 000 kr
Wijkström Julia Mesoamerikansk nefropati i Centralamerika och kronisk njursvikt av oklar orsak på Sri Lanka - är det samma sjukdom? KI, Clintec 190 000 kr
Farm Maria Åldersberoende beslutsgränser för D-dimer vid venös trombos KI, ST-läkare Klinisk Kemi Karolinska 150 000 kr
Antonsson Liselotte Karolinska Stem Cell Bank - En cellbank för regnerativ stamcellsterapi KI, Clintec 27 000 kr
Norman Åsa Långtidseffekter av en hälsofrämjande intervention för att förebygga övervikt och fetma hos barn i resurssvaga områden - fyraårsuppföljning av En frisk skolstart KI, Institutionen för folkhälsovetenskap 212 000 kr
Carrero Juan-Jesus Burden, risk factors and consequences of chronic kidney disease in Sweden; the SCREAM project KI, Clintec 200 000 kr
Åkesson Agneta Persistent perfluorinated, metabolic and cardiovascular risk factors, and diabetes KI, Institutionen för miljömedicin 150 000 kr
         
Utdelade medel 2014
         
Andersson Patrik

Mekanismer bakom VEGF variant-specifika effekter på blodkärlsbildning och systemisk påverkan i cancer patienter

Karolinska institutet, avdelningen för MTC 75 000 kr
Bruchfeld Annette Studie av den kolinerga antiinflamatoriska effektorvägen vid inflammation, hypertoni och njursjukdom Karolinska institutet, Clintec 200 000 kr
Carrero-Roig Juan-Jesus Kidney dysfunction and drug prescription/safety in the community Karolinska institutet, Clintec 75 000 kr
Honek Jennifer Blodkärlstillväxt i regulation av fetma och metabola sjukdomar Karolinska institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi 75 000 kr
Nilsson Anders Matematisk och experimentell utvärdering av bakteriofager mot multiresistenta bakterier Molekylära biovetenskaper, Wenner-Grens institut MBW, Stockholms universitet 75 000 kr
Nordenvall Caroline Komplikationer i samband med behandling för sköldkörtelcancer Institutionen för Molekylärmedicin och Kirurgi, Karolinska Institutet 128 000 kr
Nowicka Paulina Tidig behandling av barnfetma; Effektivitet, mekanismer och implementering inom sjukvården Karolinska Institutet, Clintec 110 000 kr
Nyberg Gisela En frisk skolstart - Ett föräldrastödsprogram integrerat i elevhälsan för att främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet samt förebygga övervikt och fetma hos barn. Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Stockholms läns landsting 216 000 kr
Wijkström Julia Mesoamerikansk Nefropati i Nicaragua och El Salvador; studier av njurbiopsier och biomarkörer för att förstå sjukdomens orsak och naturalförlopp Karolinska institutet, Clintec 130 000 kr
Zibung Evelyne Skadepanorama och bestående men efter cykelolyckor hos cyklister med och utan hjälm ST-läkare, kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset 100 000 kr


Utdelade medel 2011

Efternamn Förnamn Projekt Inst/klinik Belopp
Stenvinkel Peter

Prevalens av hypogonadism hos njursjuka män

Karolinska Institutet, Clintec 50 000 kr
Wennersten Ronald Distribution av läroboken “Occupational
Safety and Health for Development”
till utländska universitet
Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för industriell ekologi 35 571 kr
Luksha Natallia Small artery dysfunction: Focus on preeclampsia and end-stage renal disease Karolinska Institutet, Clintec 75 000 kr
Nesheli Dariush The role of gastric corpus atrophy and Helicobacter pylori infection on development of esophageal squamous cell carcinoma Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics 93 000 kr
Nyberg Gisela Ett evidensbaserat föräldrastödsprogram för bra mat- och rörelsevanor inom ramen för skolhälsovården - En frisk skolstart Karolinska Institutet, Folkhälsovetenskap 132 000 kr
Anderstam Björn Förhöjd metabol påverkan av fruktos hos njursjuka och diabetiker Karolinska Institutet, Clintec 60 000 kr
Nordenvall Richard Cruciate Ligament Injury in Sweden: incidence, treatment and long-term effects Karolinska Institutet, Clintec 82 000 kr
Östman-Wernerson Annika Pågående epidemi av kronisk njursvikt i Centralamerika Karolinska Institutet, Clintec 250 000 krUtdelade medel 2010


Stadsmissionen 200 000 kronorUtdelade medel 2007

Efternamn Förnamn Projekt Inst/klinik Belopp
Andolf Ellika Kan förlossningsutfallet förbättras för tidigt tillväxthämmande med kontrollultraljud? Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 60 000 kr
Andolf Ellika Långtidseffekt av kejsarsnitt - en populationsstudie Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 64 000 kr
Baxelius Christin International Forum of Crisis Management for Infectious Disease i Tokyo, Japan RESEBIDRAG Institutionen för medicinsk epidemiology 12 000 kr
Berner Jonas Perinatal exposure to nicotine affects substance P levels in newborn rat RESEBIDRAG Institutionen för kvinnor och barns hälsa 7 850 kr
Carlsten Mattias Criteria for donor selection for NK cell based immunotherapy of cancer Institutionen för medicin 42 211 kr
Larsson Henrik Utveckling av tidiga beteendeproblem: En prospektiv tvillingstudie med fokus på temperament, neuropsykologiska dimensioner och familjefaktorer Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik 75 000 kr
Odenbro Åsa Determinants of non-melanoma skin cancer after organ transplantation Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och biostatistik 75 000 kr
Qureshi Tony Factors contributing to morbidity and mortality: evaluation of tHe role of inflammation and vardiovascular disease with mortality in chronic kidney disease patients CLINTEC 75 000 kr
Roos Per M Metallbindande proteiner vid neurodegenerativ sjukdom Institutionen för Miljömedicin 75 000 kr
Stenvinkel Peter Inflammation hos kronisk njursjuka patienter - En tyst fiende CLINTEC 85 000 kr
Wallen Håkan Studier av hemostas med nya metoder i syfte att öka förståelse för trombosmekanismer och förbättra antitrombolisk behandling Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 85 000 kr
Weimin Ye Helicobacter pylori infection and gastric cancer development among individuals with serum samples collected below age 40 Department of Medical Epidemiology and Biostatistics 90 000 kr
Summa 736 061 kr
   
Utdelade medel 2005    
     
Efternamn Förnamn Projekt Inst/klinik Belopp
Andersson Sandra Östrogen receptor betas betydelse för nervcellers överlevnad Medicinsk näringslära 52 000 kr
Nyberg Gisela Undersökning av samband av låg fysisk aktivitet och metabola riskparametrar bland barn i 6-10 års ålder. Institutionen för klinisk vetenskap 72 000 kr
Dekki Nancy Identification and characterizatio of factors in serum from patients with type 1 diabetes that affect beta-cell function. Institutionen för Molekylär Medicine 15 000 kr
Davstad Ingrid Faktorer som medverkar till livsstilsförändring, social rehabilitering och minskat missbruk/drogfrihet hos heroinberoende personer sett ut ett missbrukskarriärperspektiv. Beroendecentrum 20 000 kr
Lagergren Jesper Skyddar östrogen mot magsäckscancer Institutionen för Kirurgisk vetenskap 75 000 kr
Fall Katja MUC-1 gene is associated with prostate cancer progression Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik 18 670 kr
Hjortsberg Linn Signaling pathways involved in interferon-alpha induced apoptosis Institutionen för onkologi-patologi 10 000 kr
Lundberg Sigrid Faktorer som styr progress av kronisk njursvikt vid IgA nefrit Institutionen för medicin 70 000 kr
Fransson Eleonor Påverkar insjuknandet i hjärtinfarkt hur amn rapporterar tidigare fysisk aktivitet Institutet för miljömedicin 96 876 kr
Asikainen Tommi Kursdeltagande i: EpiTrain module II matematiska Institutionen på Sthlm Universitet 15 000 kr
Tuvblad Catherine Pubertal timing and antisocial behavior in early and late adolescence. A longitudinal twin study. Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik 15 000 kr
Sjöberg Bodil Homocysteinnivå och atherosclerosutveckl. Hos folsyra-supplement dialyspatienter Institutionen Clintec 90 000 kr
Alm Johan Livsstil och allergi - betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet Institutionen Södersjukhuset 75 000 kr
Kreicbergs Ulrika Omvårdnaden och familjens psykiska hälsa på lång sikt efter förlusten av ett barn i cancer Inst. För kvinnor och barns hälsa 75 000 kr
Summa 699 546 kr
   

Utdelade medel 2002

Stadsmissionen 50 000 kr
 


         
  Martin Rinds Stiftelse