Hem Stiftelsen Styrelsen Ansökan Utdelning
           


Martin Rinds Stiftelse.
Martin Rinds stiftelse är en så kallad ideell stiftelse och främjar en eller flera av följande ändamål:
Barn och ungdomars vård, fostran och utbildning, vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta samt vetenskaplig undervisning och forskning.
Under de senare åren har stiftelsen i huvudsak verkat genom att utdela medel för miljömedicinsk, medicinsk eller epidemiologisk forskning till forskare och forskarstuderande vid universitet och högskolor, främst Karolinska institutet (KI).
Vissa år utdelas till allmänt välgörande ändamål så som statsmissionen och Rädda Barnen. Beslut om hur stort belopp som skall utdelas fattas årligen av stiftelsens styrelse.

Ansökan >>


         
  Martin Rinds Stiftelse